Cadeirydd y Llywodraethwyr - Mr S Martin (Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol)

Is Gadeiryddion -                    Mr Rhys Jones a Mrs S Elias  (Llyworaethwyr Cymunedol)

 

Cynrychiolydd A.A.Ll -             Mr J Mathews

Rhieni -                                   Miss Catrina Williams

                                              Mr G Green

                                              Mr J Perry

 

Y Pennaeth -                           Mr B Owen

 

Cynrychiolydd Staff -               Miss C Huntley